پلان کانکس یا همان پلان اجرایی نقشه کانکس طبق ابعاد خاص یا معمولی میباشد و در ابعاد مختلف با رعایت طول و عرض و حمل های ترافیکی میباشد.

پلان کانکس ها، جانمایی پنجره ها ،درب ها و رعایت کردن ساخت چه طبق سفارش و چه طبق ساختن کانکس های روتین میباشد.نشان دادن تمامی جهات و زاویه های گوناگون باز وبسته شدن درها،پنجره ها ودرهای داخلی کانکس یا ساختمان پیش ساخته در پلان مشخص است. ارتفاع از کف کانکس برای ساخت دقیقا باید نشان داده شود که قبل از ساخت اگر تغییری بخواهد از طرف خریدار صورت گیرد قبل از ساخت اسکلت قابل حل باشد.

پلان کانکس

پلان کانکس

پلان کانکس باید ها و نباید ها

شیب سقف کانکس ها در پلان مشخص است. شیب سقف طبق آن محلی که باید کانکس تخلیه شود در پلان نشان داده میشود تا کاربر بتواند تمامی زوایا را در نظر بگیرد برای استفاده بهینه از جایی که کانکس تخلیه میشود ۱۰۰ % قبل از ساخت با رویت پلان آن ساخت کانکس دقیقا و بدون عیب و نقص انجام میشود .

در پلان کانکس ها در کیوسک نگهبانی ، دور تا دور آن از پنجره برای دید کافی استفاده میشود که باید طول و عرض و ارتفاع پنجره در پلان مشخص شود و تمامی موارد و سایز بندی در پلان کانکس باید نشان داده شود علاوه بر پلان کانکس نقشه های سه بعدی کاملا تمامی زاویه ها را برای درک ساخت در یک کانکس یا یک خانه پیش ساخته به وضوح مشخص است و قبل از ساخت آن پیش زمینه ای برای اسکلت بندی و جوشکاری می دهد که اگر مشکلی باشد با طراحی جدید قابل رفع باشد .

پلان اجرایی نقشه کانکس – كانكس پيش ساخته – ويلايي دو طبقه کانکس طرح ویلا پلان اجرایی نقشه کانکس سایت پلان کیوسک کانکس سالنی از جمله مواردی است که در پلان کانکس آربی کانکس برای مشتریان ارائه می شود.